Adverticum Goa3 kód

 

Goa3 (goAdverticum 3) inštalačný kód je najnovším, najvyspelejším typom kódu zón , ktorý bol vyvinutý špeciálne pre systém Adverticum AdServer.

Goa3, ktorý ponúkame k Adverticum AdServer-u každému nášmu klientovi, stojí technologicky na úplne iných základoch, než predchádzajúce Adverticum inštalačné kódy.

Pri vývoji nového systému sme veľa pozornosti venovali najmä jeho schopnosti nasledovať momentálne a budúce online trendy, jeho robustnosti, aby sme vytvorili flexibilný systém schopný prispôsobovať sa rýchlo sa meniacim požiadavkám.

Nový kód umožňuje okrem iného tiež rozšírené nastavenie podmienok cielenia a oveľa presnejšie individuálne nasledovanie užívateľa. 

Hlavné vlastnosti Goa3 

Goa3 kód a jeho základný serverový systém ponúka podstatne viac možností targetovania a zobrazovania reklamy než klasické kódy.  

Špeciálne vlastnosti:

 • Cross-browser užívateľské sledovanie.
 • Zobrazenie reklamy súbežne s obsahom stránky.
 • Zónapriority.
 • Flexibilnejší systém obsluhy.
 • Goa3 bannerové šablóny:
  • Scroll
  • Vznášajúci sa skyscraper (Floating skyscraper)
  • Meniace sa rozmery (Multi expand)
  • Somárske ucho (Peeloff/corner peel)
  • Uchytený k oknu prehladača (Sticky)
  • Interstitial
  • Vytlačená strana (Sidekick)
  • Layer
  • Preroll/postroll
  • Filmstrip
  • Billboard
  • Šmýkajúci sa (Slider)
  • Plávajúci (Swimmer)
  • Video overlay

Okrem spomenutých je možné využitie úplne unikátnych šablón, napríklad vytvorenie krabíc s obrázkovými ponukami.  

Špeciálne možnosti targetovania

S použitím kódu Goa3 sa oproti tradičným možnostiam cielenia (napr. cielenie na dni a hodiny, nastavenie frekvencie, referer a domain target, targetovanie databáz, atď.) možnosti nastavenia targetovania rozširujú o nasledovné: 

 • Mobil

V prípade mobilnej reklamy je nastaviteľné, na ktorých operačných systémoch, ktorých mobilných zariadeniach, alebo zariadeniach s displejom s akým rozlíšením sa má banner zobrazovať. 

 • GeoIP

Reklama je nastaviteľná na konkrétnu lokalitu na základe IP adries: maďarské mestá, krajské mestá aj v zahraničí.

 • Vylúčenie bannerov, blokovanie konkurencie

Je možné nastavenie zobrazenia viacerých bannerov kampane jedného inzerenta aj vo viacerých zónach, alebo je možné zabrániť súčasnému zobrazeniu vybraných inzerentov.

 • URL adresa

V URL webstránky je možné nastavenie cielenia rôznych parametrov.

 • Kľúčové slová pre vyhľadávače (Query parametre)

Týmto targetovaním môžeme nastaviť, na ktorých užívateľov prichádzajúcich skrz aké  kľúčové slová sa má z Google a iných vyhľadávačov reklama zobraziť. 

 • Adverticum M.O.R.E.

Adverticum M.O.R.E. je marketingová optimalizačná technológia cielenia založená na behaviorálnych údajoch užívateľov, ktorá zahŕňa retargeting na iné možnosti cielenia.

 

Viac informácií, vyžiadanie ponuky:

info@adverticum.com