Video riešenia

Online video zobrazenie pohyblivého animovaného bannera sa stáva čoraz populárnejším nástrojom. Týmto riešením online video zobrazenia na inzertných miestach.

Videobanner

S naším Videobanner riešením môžete svoje pohyblivé kreatívne ponuky umiestniť aj na inzertných zónach. Takto zobrazenou reklamou oslovíte užívateľov efektívnejšie, než tradičnými statickými, alebo Flash reklamami.

Všetky nastavenia je možné používať  v administrácii. Nie je nutné používanie žiadnej inej služby. 

  • Správanie bannera je individuálne nastaviteľné.
  • Možnosť 
  • Powerhosting-u

Preroll/postroll

Pred prehrávaním (preroll) a po prehrávaní (postroll) dosiahnete väčšiu konverziu než v prípade klasickej vsadenej reklamy. Ďalšou prednosťou tohto typu reklamy je, že zasiahne užívateľov v inej než bežne navyknutej forme.

Výhody Adverticum AdServer video riešení:

  • Cez administráciu je možné uskutočniť všetky nastavenia, nie je nutné používanie žiadnych ďalších služieb.
  • Natívna podpora systémov Youtube, Vimeo, Pixter.
  • Targeting možno použiť pre všetky.

Adverticum AdServer ponúka všetky možnosti, aby neustále sa rozrastajúci trh video inzercie bol pre inzerentov ideálnou príležitosťou osloviť cieľové skupiny aj na nových oblastiach.  

 

Viac informácií, vyžiadanie ponuky:

info@adverticum.com