Zobrazenie reklamy

 

V Adverticum AdServeri môžete z jedného klasického flash-u, alebo obrázkového súboru vytvoriť množstvo rôznych špeciálne vyzerajúcich webových inzercií.

Na našej demo stránke si môžete prezrieť zobrazenie typov bannerov v reálnych podmienkach. Na stránke môžete nájsť prehľadne umiestnené všetky typy bannerov v zjednodušenej forme, ale samozrejme Adverticum AdServer ponúka aj možnosť realizácie individuálnych typov zobrazenia.

Na našej showroom stránke si môžete prezrieť zrealizované, pomocou AdServeru obsluhované kreatívne inzercie na videách. Showroom je prvým krokom, ktorý napomáha inzerentom a kreatívnym agentúram v tvorivom procese prípravy kampane.

O presnom postupe prípravy inzercie informuje užívateľov naša príručka prípravy bannerov.

Typy zobrazenia:

 • Vsadená reklama (Embedded)
 • Pop-up/pop-under
 • Scroll
 • Vznášajúci sa skyscraper (Floating skyscraper)
 • Meniace sa rozmery (Multi expand)
 • Somárske ucho (Peeloff/corner peel)
 • Uchytený k oknu prehladača (Sticky)
 • Interstitial
 • Layer 
 • Preroll/postroll 
 • Plávajúci (Swimmer)
 • Video overlay 

IAB Rising Stars:

 • Šmýkajúci sa  (Slider)
 • Billboard
 • Filmstrip
 • Vytlačená strana (Sidekick)

IAB Mobile Rising Stars:

 • Full page flex
 • Slider
 • Adhesion
 • Pull

 

Viac informácií, vyžiadanie ponuky:

info@adverticum.com