IAB Hungary: újra kétszámjegyű bővülést vártak a szakértők 2020-ra a digitális reklámköltésekben február végén

2020.03.18.
 
Adverticum Zrt.

Az IAB Hungary március 11-én, az Evolution 2020 konferencia keretében mutatta be az Adexpect 2020 kutatását a digitális reklámpiac várható bővüléséről és trendjeiről.

A felkért iparági szakértők értékelései alapján készült Adexpect felmérés szerint 2020-ban a teljes hazai digitális reklámpiac bővülés el fogja érni a 12,7%-ot, miközben a hazai tulajdonú médiafelületeken várható költés-növekedés 4,7% körül alakulhat.

Az IAB Hungary már ötödik alkalommal, 2016 óta készíti el az Adexpect jelentést az éves reklámpiaci költések várható alakulásáról és a kurrens reklámpiaci trendekről. A kérdőívet az IAB tagvállalatok és az IAB Hirdetői Klub szakértői, valamint az MRSZ tagvállalatai tölthették ki 2020 február 13. és március 4. között. Az idei kutatás több mint 70 válaszadó értékelései alapján készült négy vállalati szegmens (média, ügynökség, hirdető, szolgáltató) részvételével.

Kardos Gábor, az IAB elnökségi tagja, a kutatás vezetője elmondta: “Az évről évre finomodó módszertannal összegzett szakértői válaszok lenyűgöző pontossággal prognosztizálták a később megvalósuló piaci folyamatokat az elmúlt években. Az AdExpect hitelességét öt év alatt válaszadóink valós piacismerete alapozta meg: mostanra valódi benchmarkról beszélhetünk. Ezt árnyékolja be idén az Európában a kutatás végére eszkalálódó korona vírus és a nyomában járó gazdasági válságjelenségek, amik értelemszerűen erősen kiszámíthatatlanná teszik a környezetet. Ezzel együtt a válság kibontakozása előtt várt növekedés és a videó-programmatic-mobil trió további erősödésébe vetett bizalom releváns támpontok a piac számára.”

Az összpiaci növekmény tekintetében a legoptimistábbak idén a médiaügynökségek voltak: ők a teljes digitális piacon 14,17%-os növekedést várnak, a hazai médiában pedig 5,42%-ot. A leginkább visszafogottak a média képviselői: náluk ugyanez a két mutató 10,73% és 2,27% - utóbbi a várható infláció alapján lényegében már reálérték-csökkenést vetít előre.

Szerény különbséggel 2020-ra a legjelentősebb növekedést a videóhoz kapcsolt reklámoktól várták a válaszadók, ami így a tavalyi győztes programmatic területet is megelőzte. A mobil újra harmadik helyen végzett, de fontos megemlíteni, hogy a hirdetők véleménye szerint ez a terület néz a legjelentősebb bővülés elé – ami már most elég impozáns számon áll. Ezen területek természetesen hirdetés-szakmai értelemben átfedhetnek, a kutatás célja nem az elkülönítés, hanem a könnyen értelmezhető szakterületek növekedési dinamikájának összevetése volt.

Az aktuális reklámpiaci trendek közül a megkérdezettek változatlanul az adatalapú kommunikációtól várják a legjelentősebb fejlődést. 

A kutatás vezetői hangsúlyozták: noha a felmérés nagyon friss (az adatfelvétel március elején zárult), a koronavírus gazdasági hatásai vélhetően már az azóta eltelt időszakban érdemben változtathattak a kilátásokon. Ezt támasztja alá, hogy a koronavírus, (ettől függetlenül is) a várható gazdasági lassulás, a nagy nemzetközi sportesemények és a forint árfolyama kapták a legtöbb spontán említést a válaszadók részéről az éves kilátásokat befolyásoló tényezők között.